Svenska Hummerakademien

Hummerbostrand


SVENSKA HUMMERAKADEMIENS MEDLEMMAR KALLAS HÄRMED TILL ÅRSMÖTE.

ÅRSMÖTET GENOMFÖRS DEN 28 APRIL 2024 KL 11.00

VI GENOMFÖR ÅRSMÖTET I SAMHÄLLSFÖRENINGENS LOKALER, KÖPMANSGATAN 29, HUNNEBOSTRAND.
(BRUNE BACKES SKOLA).

DAGORDNING, REVISIONSBERÄTTELSE, FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE, BALANS- OCH RESULTATRÄKNING FÖR 2023 SAMT STYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING AV STADGARNA KOMMER ATT FINNAS TILLGÄNGLIGA I SAMBAND MED ÅRSMÖTET.

FÖR DEN SOM ÖNSKAR TA DEL AV MATERIALET TIDIGARE ÄN SÅ GÅR DET ATT FÅ DET VIA MAIL ELLER POST.

BEGÄRAN DÄROM SKICKAS VIA MAIL TILL PER.WAHLIN@DENTNET.COM

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTET HÄLSAR,

STYRELSEN FÖR SVENSKA HUMMERAKADEMIEN

Bli medlem

Bli medlem i ideella föreningen Svenska
Hummerakademien och hjälp oss att
öka hummerbeståndet, främja kunskap
om svensk hummer samt visa levande
humrar i våra akvarier.
Bli medlem genom att betala 100 kr via
Swish 1236718225 eller bankgiro SEB
5167-0479. Glöm inte ange e-postadress!