Svenska Hummerakademien

Hummerbostrand


Svenska Hummerakademien kallar till årsmöte söndag 7 november kl.14 i Folkets Hus Hav & Land, Hunnebostrand.
Dagordning, revisionsberättelse, förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning för 2020 kommer att finnas tillgängliga i samband med årsmötet.
Välkomna
Styrelsen

Bli medlem i ideella föreningen Svenska
Hummerakademien och hjälp oss att
öka hummerbeståndet, främja kunskap
om svensk hummer samt visa levande
humrar i våra akvarier.
Bli medlem genom att betala 100 kr via
Swish 1236718225 eller bankgiro SEB
5167-0479. Glöm inte ange e-postadress!