Svenska Hummerakademien

Hummerbostrand


KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

SVENSKA HUMMERAKADEMIENS MEDLEMMAR KALLAS HÄRMED TILL ÅRSMÖTE.

ÅRSMÖTET GENOMFÖRS DEN 30 april 2023 KL 13.00

VI GENOMFÖR ÅRSMÖTET I HUMMERAKADEMIENS LOKALER PÅ SÖDRA STRANDGATAN 4 I HUNNEBOSTRAND.

DAGORDNING, REVISIONSBERÄTTELSE, FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE, BALANS- OCH RESULTATRÄKNING FÖR 2022 KOMMER ATT FINNAS TILLGÄNGLIGA I SAMBAND MED ÅRSMÖTET.
FÖR DEN SOM ÖNSKAR TA DEL AV MATERIALET TIDIGARE ÄN SÅ GÅR DET ATT FÅ DET VIA MAIL ELLER POST.
BEGÄRAN DÄROM SKICKAS VIA MAIL TILL PER@DENTNET.COM

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTET HÄLSAR,

STYRELSEN FÖR SVENSKA HUMMERAKADEMIEN

Bli medlem

Bli medlem i ideella föreningen Svenska
Hummerakademien och hjälp oss att
öka hummerbeståndet, främja kunskap
om svensk hummer samt visa levande
humrar i våra akvarier.
Bli medlem genom att betala 100 kr via
Swish 1236718225 eller bankgiro SEB
5167-0479. Glöm inte ange e-postadress!