Svenska Hummerakademien

Hummerbostrand


OBS ändrad lokal för årsmöte!
Svenska Hummerakademien kallar till årsmöte söndag 8 maj kl.14 i HGIF:s klubblokal på Valövägen 4 i Hunnebostrand.
Dagordning, revisionsberättelse, förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning för 2021 kommer att finnas tillgängliga i samband med årsmötet. För den som önskar ta del av materialet tidigare än så går det att få det via mail. Begäran därom skickas via mail till per@dentnet.com

Välkomna
Styrelsen

Bli medlem

Bli medlem i ideella föreningen Svenska
Hummerakademien och hjälp oss att
öka hummerbeståndet, främja kunskap
om svensk hummer samt visa levande
humrar i våra akvarier.
Bli medlem genom att betala 100 kr via
Swish 1236718225 eller bankgiro SEB
5167-0479. Glöm inte ange e-postadress!