Svenska Hummerakademien i Hunnebostrand driver Projekt Hummer Bo Strand som ska skapa en utställning, om i första hand hummer, men även andra skaldjur, ett hummerrev av skrotsten samt destinationsutveckla Södra Grötö och den omgivande skärgården i Sotenäs kommun.
Destinationsutvecklingen innebär att vi utvecklar såväl befintliga som nya besöksanledningar så som hummer och musselsafari, snorkelleder och swimrun-event i egen regi eller tillsammans med andra. Destinationsutvecklingen syftar till att bygga varumärken och främja lokal marin upplevelseturism.